Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace ke vzdělávání a provozu ve škole vzhledem ke covid-19 - rozklikněte

Informace ke vzdělávání a provozu ve škole vzhledem ke covid-19 - rozklikněteVážení rodiče,

připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších informací vztahující se k preventivním opatřením spojených s provozem naší školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19. Při jejich nastavení jsme vycházeli z „manuálu“, který pro školy vydalo MŠMT.

 • Škola zajistí vzdělávání žáků v návaznosti na minulý školní rok s ohledem na nerovnosti ve znalostech a dovednostech žáků tak, aby došlo k plynulému přechodu na aktuální znalosti a dovednosti žáků, aby nedocházelo k jejich přetěžování a bez problému se adaptovali na školní prostředí.
 • Zvýšená pozornost bude věnována pravidelnému dodržování hygienických pravidel tak, aby se zamezilo šíření nákazy. Žáci budou na začátku školního roku informováni o předem stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech prostřednictvím svých třídních učitelů.

Základní pravidla pro vstup a pohyb osob ve škole od 1. 9. 2020:

 • Vstup do školy je umožněn pouze osobám s ochrannou rouškou, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
 • Od 1. 9. 2020 (v prvních třídách a u nově nastupujících žáků do vyšších ročníků od 3. 9. 2020) platí pro zákonné zástupce zákaz vstupu do školy, výjimkou je předem domluvená schůzka po telefonu nebo elektronickou poštou s pedagogem
 • Všechny osoby v areálu školy dodržují základní hygienická pravidla a používají dezinfekci rukou. V každé učebně, na toaletách a v prostoru u školní jídelny jsou k dispozici dávkovače mýdla, papírové utěrky a dezinfekční prostředky. Další dezinfekční prostředky jsou u vstupu do školy a tělocvičny. Dezinfekci rukou provádí žák:
 • při příchodu do školy a při příchodu do třídy (po přezutí)
 • před vstupem do školní jídelny
 • před a po hodině tělesné výchovy
 • před a po hodině praktických činností (práce s nářadím)
 • před a po hodině informatiky a psaní na počítačové klávesnici
 • Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy zajišťují pravidelné intenzivní větrání učeben a dalších prostor.
 • Po ukončení vyučování je prováděna důkladná dezinfekce všech povrchů a prostor.

Postup při podezření na výskyt nákazy při příchodu žáka do školy nebo v průběhu přítomnosti žáka ve škole:

 • Žák vykazující příznaky infekčního onemocnění bude oddělen od ostatních žáků. Žák si nasadí roušku a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a následně čeká pod dohledem některého zaměstnance školy na předání do rukou zákonného zástupce.
 • Neprodleně bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zákonný zástupce dostane informaci o tom, že je třeba neprodleně telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění.
 • Žák s přetrvávajícími příznaky jiného chronického onemocnění respiračního typu (astma, alergie, rýma) musí prokázat, že nejde o infekční onemocnění (potvrzení praktického lékaře)

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka a zajištění výuky

 • V případě výskytu onemocnění covid-19 rozhoduje o karanténě osob, které byly v rizikovém kontaktu, KHS.
 • V případě, že je z důvodu mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy, poskytuje škola vzdělávání v této třídě distančním způsobem, které je pro žáky povinné.

Komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci v případě distanční výuky

 • Každému žáku je přidělena školní e-mailová adresa. Všichni naši žáci získávají možnost využívat kompletní softwarový balík Microsoft365 pro školy, který obsahuje programy Word, Excel, Powerpoint, Teams a mnoho dalších užitečných programů pro práci v domácím prostředí. Další informace ohledně přihlášení a instalace programu Microsoft Teams na domácí počítač či jiné zařízení (tablet, mobilní telefon) obdrží žáci od svých třídních učitelů.
 • V případě distančního vzdělávání, které bude pro žáky povinné, bude výuka přizpůsobena jednak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, jednak personálním a technickým možnostem školy, která umožní vzdělávání na dálku pomocí aplikace Microsoft Teams.

Vedení školy průběžně sleduje především lokální vývoj situace v rámci systému „semafor“. Na vývoj epidemiologické situace budeme reagovat a o případných dalších opatřeních Vás budeme informovat. Věříme, že společnými silami se nám podaří nastavit ve škole takovou organizaci, která bude dostatečná z hlediska ochrany zdraví a pokud možno co nejméně omezující běžný chod a způsob života školy a lidí kolem ní.

Vedení školy