Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Organizace výuky žáků na ZŠ od 17. května 2021

Organizace výuky žáků na ZŠ od 17. května 2021Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 17. května 2021 umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace.

 Na 2. stupni každý den dochází do školy třídy VI.A, VII.C, VIII.A. V ostatních třídách 2. stupně bude v kalendářním sudém týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 probíhat výuka následovně:

VI.B, VI.C, VI.D a VII.A, VII.B distanční výuka (žáci zůstávají doma a výuka probíhá vzdáleně)

VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B, IX.C prezenční (denní) výuka ve škole

Podmínky prezenční výuky na 1. a 2. stupni

  • Na 1. stupni ZŠ 1x týdně (v pondělí) a na 2. stupni ZŠ 2x týdně (v pondělí a čtvrtek) bude před výukou probíhat povinné neinvazivní antigenní testování. Test si bude provádět žák sám pod dohledem pedagogického pracovníka.
  • Žáci mají povinnost nosit jednorázové roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Výuka žáků bude probíhat dle nastaveného rozvrhu. Bude omezena výuka hudební výchovy, tělesná výchova je povolena ve vnějších prostorech (venku).
  • Bude zajištěno pravidelné větrání uzavřených prostor a učeben.

Provoz školní družiny od 17. dubna 2021 bude zajištěn od 6:00 do 16:00 hodin. Po žáky 5. ročníku se obnovuje provoz školního klubu ve standardním režimu ráno od 6:45 do 7:45 hodin a odpoledne od 11:35 do 15:05 hodin.

Provoz školní jídelny od 17. května 2021

  1. Žáci při prezenční (denní) výuce hradící stravné inkasem nebo mají stravu dopředu objednanou (telefonicky nebo e-mailem) budou mít na tyto dny oběd automaticky přihlášený. Rovněž žáci odebírající svačinky je mají přihlášeny.
  2. Žáci při distanční výuce mají obědy i svačinky automaticky odhlášeny. Zůstávají přihlášeni pouze ti žáci, kteří doposud při distanční výuce pravidelně odebírali oběd. Bude-li mít nový žák zájem o oběd za stejnou cenu jako při denní výuce, je nutné si oběd přihlásit (pokud tak již neučinil) den dopředu a vyzvednout si do jídlonosičů v době mimo hodin výuky od 11:00 – 13:00. Při vyzvednutí oběda se žáci nepřezouvají, musí však dodržovat stanovená hygienická opatření (respirátor, rouška, dezinfekce rukou, rozestupy).

V případě jiného rozhodnutí si musí zákonní zástupci oběd či svačinku přihlásit nebo upravit objednávku stravy dle potřeby. Změnu je možné provést do pondělí 17. 5. 2021 do 7.00 hodin zasláním informace na jeden z následujících e-mailů ikokoskova@zsm.cz, jídelna.vodni@zsm.cz

 

Bližší informace k organizaci ve škole obdrží zákonní zástupci od svých třídních učitelů.

V Mohelnici dne 13. 5. 2021                                                                        Ing. Miroslav Hloušek

                                                                                                                             ředitel školy