Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní družina

Školní družina ve školním roce 2023/2024

Přihláška do školní družiny 2023-2024 - KE STAŽENÍ

 

Přehled oddělení školní družiny

Oddělení Vychovatelka Žáci třídy
1. Marie Nevímová III. C, ½ II.B
2. Alena Fabiánová I. A, IV. A
3. Bc. Monika Dostálová I. C, IV. C
4.

Bc. Martina Kubová

I. B, IV. B
5.

Bc. Dana Hňoupková

Kateřina Chaloupková, DiS.

III. B, ½ II. B
6. Jaroslava Gallová II. A, ½ III. A
7. Mgr. Lucie Dvořáková II. C, ½ III. A

Seznamy žáků v jednotlivých odděleních budou upraveny dle aktuálně přihlášených zájemců. 

 

Provoz školní družiny

Ranní provoz 6.00 - 7.45 hod.
Odpolední provoz 11.35 - 16.30 hod.

 

Akce školní družiny

Svíčkování Maškarní karneval 
Advent Koumák - přírod. vědomostní soutěž
Čertovská olympiáda Netradiční olympiáda
Jarohrátky Májová dopravní soutěž
Den matek Den otců

 

Ranní družina

Provoz od 6:00 do 6:45 hod, od 6:45 hod se mohou děti přesunout do dalších oddělení, které budou různě tematicky zaměřeny.

 

Studovna (Bc. D. Hňoupková, Dis. K. Chaloupková)

Studovna je určena žákům 1. a 2. stupně v rámci školní družiny (ŠD). Učebny jsou vybaveny potřebnými pomůckami (učebnice, didaktické pomůcky, rýsovací potřeby, kalkulačky, slovníky, encyklopedie). Vychovatelky a asistentky pedagoga ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů pomohou žákům doplnit si zameškané učivo, dopsat sešity nebo procvičit probranou látku. Svoje vyžití zde najdou i žáci zvídaví, kteří mohou prohlubovat své zájmy, znalosti a vědomosti.
Studovna však nenahrazuje domácí přípravu a psaní domácích úkolů. Přítomnost ve studovně je dobrovolná. Je nutné, aby se žáci alespoň den předem zapsali do seznamu, tak, aby nebyla překročena kapacita žáků ve studovně. Vhodná je také osobní domluva s asistentkou pedagoga. Tabulku pro zapisování žáci najdou na nástěnce u dveří učebny.

1. stupeň                                                      2. stupeň

Po

6:45 - 7:45

 

Po

7:00 - 7:45

Út

6:45 - 7:45

 

Út

7:00 - 7:45

St

6:45 - 7:45

 

St

7:00 - 7:45

Čt

6:45 - 7:45

 

Čt

7:00 - 7:45

6:45 - 7:45

 

7:00 - 7:45

 

Herna

Herna slouží žákům pro hru s kreativními polytechnickými pomůckami, které rozvíjí logické a sociální myšlení. Součástí herny jsou i různé zájmové, odpočinkové a relaxační činnosti.

Po

6:00 - 7:45     

Út

6:00 - 7:45     

St

6:00 - 7:45     

Čt

6:00 - 7:45     

6:00 - 7:45     

 

Sportovna

Sportovnu mohou využívat žáci pro zlepšení fyzické kondice.  Pro potřeby sportovny jsou určeny prostory malé tělocvičny, školní hřiště a veškeré sportovní náčiní.

Po

6:45 - 7:45     

Út

6:45 - 7:45     

St

6:45 - 7:45     

Čt

6:45 - 7:45     

6:45 - 7:45     

 

Dílnička (J. Gallová)

Dílnička se zaměřuje na rozvoj jemné a hrubé motoriky, kreativity, podporu samostatnosti při práci a tvůrčí schopnosti žáků.

St        6:45 - 7:45    

 

Odpolední družina:

Odpolední družina je v provozu od 11:35 do 16:30 hod.

Vzhledem k vykonávaným činnostem (vycházky, akce ŠD, návštěvy hřišť a sportovních areálů v okolí školy) jsou odchody žáků dle Vnitřního řádu školní družiny doporučeny takto:

  • po obědě (dle stanoveného rozvrhu jídelny),
  • dále pak v 14:00 hod, 14:30 hod,
  • od 15:00 do 16:30 hod.

Dřívější odchod, nebo jakoukoliv změnu v odchodu žáka ze školní družiny, je možné řešit individuálně písemnou formou.

Přejeme Vám i Vašim dětem klidný školní rok, plný nového poznání a krásných zážitků.

 Kolektiv vychovatelek školní družiny ZŠ Vodní

 
Svickovani2.jpg 
Svíčkování.JPG 

 denm.JPGjaro4.JPG