Prihlaska

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní družina

Školní družina ve školním roce 2020/2021

  1. oddělení - vychovatelka Marie Nevímová
  2. oddělení - vychovatelka Alena Fabiánová
  3. oddělení - vychovatelka Bc. Monika Dostálová
  4. oddělení - vychovatelka Bc. Martina Kubová
  5. oddělení - vychovatelka Bc. Dana Hňoupková
  6. oddělení - vychovatelka Jaroslava Gallová
  7. oddělení - vychovatelka Mgr. Lucie Dvořáková

 

Provoz školní družiny

Ranní provoz 6.00 - 7.45 hod.
Odpolední provoz 11.35 - 16.00 hod.

Akce školní družiny

Svíčkování Maškarní karneval 
Advent Koumák - přírod. vědomostní soutěž
Čertovská olympiáda Netradiční olympiáda
Jarohrátky Májová dopravní soutěž
Den matek  

 

Ranní družina

Provoz od 6:00 do 7:00 hod, od 7:00 hod se mohou děti přesunout do dalších oddělení, které budou různě tematicky zaměřeny.

Studovna (Mgr. L. Dvořáková, Bc. D. Hňoupková)

Studovna je určena žákům 1. a 2. stupně v rámci školní družiny (ŠD). Učebny jsou vybaveny potřebnými pomůckami (učebnice, didaktické pomůcky, rýsovací potřeby, kalkulačky, slovníky, encyklopedie). Vychovatelky a asistentky pedagoga ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů pomohou žákům doplnit si zameškané učivo, dopsat sešity nebo procvičit probranou látku. Svoje vyžití zde najdou i žáci zvídaví, kteří mohou prohlubovat své zájmy, znalosti a vědomosti.
Studovna však nenahrazuje domácí přípravu a psaní domácích úkolů. Přítomnost ve studovně je dobrovolná.

1. stupeň                                                     2. stupeň

Po        7:00 - 7:45                                      Po       7:00 - 7:45     
Út         7:00 - 7:45                                      Út       7:00 - 7:45     
St         7:00 - 7:45                                      St        7:00 - 7:45     
Čt         7:00 - 7:45                                      Čt        7:00 - 7:45
Pá        7:00 -  7:45                                             7:00 - 7:45

Herna

Herna slouží žákům pro hru s kreativními polytechnickými pomůckami, které rozvíjí logické a sociální myšlení. Součástí herny jsou i různé zájmové, odpočinkové a relaxační činnosti.

Po       6:00 - 7:45     
Út        6:00 - 7:45     
St        6:00 - 7:45     
Čt        6:00 - 7:45     
       6:00 - 7:45     

Sportovna

Sportovnu mohou využívat žáci pro zlepšení fyzické kondice.  Pro potřeby sportovny jsou určeny prostory malé tělocvičny, školní hřiště a veškeré sportovní náčiní.

Po       7:00 - 7:45     
Út        7:00 - 7:45     
St        7:00 - 7:45     
Čt        7:00 - 7:45     
       7:00 - 7:45     

Dílnička (J. Gallová)

Dílnička se zaměřuje na rozvoj jemné a hrubé motoriky, kreativity, podporu samostatnosti při práci a tvůrčí schopnosti žáků.

St        07:00 - 7:45    

Odpolední družina:

Odpolední družina je v provozu od 11:35 do 16:00 hod.

Vzhledem k vykonávaným činnostem (vycházky, akce ŠD, návštěvy hřišť a sportovních areálů v okolí školy) jsou odchody žáků dle Vnitřního řádu školní družiny doporučeny takto:

  • po obědě (dle stanoveného rozvrhu jídelny),
  • dále pak v 14:00 hod, 14:30 hod,
  • od 15:00 do 16:00 hod.

Dřívější odchod, nebo jakoukoliv změnu v odchodu žáka ze školní družiny, je možné řešit individuálně písemnou formou.

 Přejeme Vám i Vašim dětem klidný školní rok 2019/2020, plný nového poznání a krásných zážitků.

 Kolektiv vychovatelek školní družiny ZŠ Vodní.

 

 svice.JPG advent.JPG

 denm.JPG jaro4.JPG