Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Realizované projekty

Realizované projekty


V kategorii Realizované projekty naleznete projekty, které byly ve škole realizovány. Práce na projektech byla vykonána a výsledky těchto projektů se staly běžnou součástí života školy.

Štítky:


Novější 1 3

Digitalizujeme školu

V rámci investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky ..

Více

Publikováno 20. 3. 2024 19:24

Digitalizujeme školu

V rámci investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením ..

Více

Publikováno 20. 3. 2024 19:23

Šablony IV - Šablony OP JAK ZŠ Vodní

Cíl projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Více

Publikováno 29. 8. 2023 14:43

Šablony III - ZŠ Mohelnice Vodní

Projekt je zaměřen na: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Realizace projektu: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023.

Více

Publikováno 29. 9. 2022 15:08

Šablony II - podpora vzdělávání na ZŠ Mohelnice, Vodní

Projekt je zaměřen na: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021.

Více

Publikováno 29. 9. 2022 15:06

Digitalizujeme školu - realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj ..

Více

Publikováno 24. 6. 2022 15:26

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Více

Publikováno 14. 2. 2022 17:23

Venkovní učebna přírodních věd

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014383 Hlavním cílem projekt je rozšířit vzdělávací infrastrukturu naší základní školy, a přispět tak k rozvoji a zatraktivnění výuky v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory, a vytvořit tak adekvátní a bezpečné podmínky pro výuku ve venkovním prostředí. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Více

Publikováno 1. 2. 2021 12:39

Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Šumperská firma MK Fruit s.r.o. dodává škole kromě ovoce a zeleniny i ovocně-zeleninové balíčky pro každého žáka ...

Více

Publikováno 6. 3. 2020 12:16

Vybavení odborných učeben, Školní družiny a školního klubu, Obnova sportovního hřiště

Na Základní škole Vodní 27 byly pod záštitou města Mohelnice úspěšně zrealizovány projekty Vybavení odborných učeben a projekt Vybavení školní družiny a školního klubu ...

Více

Publikováno 6. 3. 2020 12:06

Novější 1 3