Prihlaska
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Volba povolání

Volba povolání - aktuální informace pro školní rok 2023/24


Webové stránky k přijímacímu řízení

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost přihlášky na semináře, viz níže. Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • o plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky
  • prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • o prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
  • výsledků vzdělávání (CZVV),
  • o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
  • o zveřejnění výsledků.

 

Webové stránky jsou dostupné na odkaze:

www.prihlaskynastredni.cz

 


Webové stránky zaměřené na řemeslné obory

Testové úlohy k přijímacímu řízení - CERMAT

Průvodce devítkou 2023-2024  - brožura pro žáky devátých tříd (a jejich rodiče), které čeká rozhodování, kam po základní škole pokračovat.

FB Kam po devítce - aktuální informace pro deváťáky na Facebooku.  

Příprava přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25 | Olomoucký kraj (olkraj.cz)

  


Talentové zkoušky a konzervatoře 2024 - důležité termíny 2023/24

Talentové zkoušky jsou přijímacím řízením na všechny obory, které spadají do skupiny Umění a užité umění, rozeznají se podle identifikačního kódu, který začíná dvojčíslím 82.

Umělecké školy jsou v mnohém specifické. Hlavní rozdíly jsou ty, že je třeba na ně podat přihlášky.

Uchazeči můžou podat až dvě přihlášky do uměleckých oborů s talentovou zkouškou. Školy se na každé přihlášce uvádí ve stejném pořadí.

Vyhlášení kritérií pro přijímání do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: do 31. října 2023.

Podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: do 30. listopadu 2023.

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: od 5. do 15. února 2024.

Talentové zkoušky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou: pracovní dny od 2. ledna do 15. ledna 2024.

Talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatořích: pracovní dny od 15. ledna do 31. ledna 2024.

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/1/9?NastavKraj=True#filtrForm

  


Specifická pravidla platí pro obory gymnázium se sportovní přípravou, kde žák koná jak talentové zkoušky, tak píše jednotné přijímačky v dubnu.

Žák může ale taktéž podávat další 2 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.

Jednotnou přijímací zkoušku píše žák na Gymnáziu se sportovní přípravou, a to i když ví, že neuspěl u talentové zkoušky. Výsledek se pak započítá na všechny školy, i ty bez talentové zkoušky.

Ke studiu na sportovním gymnáziu musíte doložit lékařské potvrzení. Pozorně si ohlídejte podmínky a data.

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/7942K41?PosTab=Reg&Vzd=20&zkracene=False#filtrForm

 


Další aktuální informace k talentovým zkouškám:

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://www.to-das.cz/aktuality/