Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Provoz jídelny

Provoz jídelny

Jídelna na Základní škole Mohelnice, Vodní 27 nabízí stravování pro žáky základní školy, odborného učiliště a občany města Mohelnice. Jídelna připravuje jak klasickou stravu, tak i bezlepkovou a bez mléčnou stravu. Odběr obědů a provoz jídelny se řídí Vnitřním řádem školní jídelny.

Výdejní doba obědů

   Od - Do Poznámka
Cizí strávníci 11:00 - 11:30  
I. stupeň 11:30 - 12:15  
II. stupeň 12:15 - 13:30  


Ceník stravného pro děti v době docházky do školy - platné od 1. 3. 2023

SVAČINKA  jednotná cena 19,- Kč
OBĚD I. kategorie  7 - 10 let 37,- Kč
OBĚD II. kategorie 11- 14 let 41,- Kč
OBĚD III. kategorie 15 a více let 46,- Kč


Ceník stravného pro děti v době nemoci a prázdnin (s režijními náklady)

OBĚD I. kategorie  7 - 10 let 70,- Kč
OBĚD II. kategorie 11- 14 let 74,- Kč
OBĚD III. kategorie 15 a více let 79,- Kč


Ceník stravného pro cizí strávníky

OBĚD - cizí strávníci dospělí 82,- Kč

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Provádí se osobně, emailem na adrese jidelna.vodni@zsm,cz nebo telefonicky na tel. čísle 583 462 120 den předem do 13.30 hod., ve výjimečných případech do 7.00 hod. daný den.

FORMULÁŘ pro přihlášení obědů - ke stažení zde: Přihláška ke stravování

OBJEDNÁVÁNÍ - VÝBĚR OBĚDŮ
-  každý strávník má automaticky nahlášený OBĚD č.1
- OBĚD č.2 se objednává dva dny předem pomocí čipu a  snímače u jídelny

VÝDEJ STRAVY
-  svačinka se vydává o velké přestávce v době 9.40 -9.55 hod. pro žáky navštěvující naši školu
-  na odběr jídla strávník použije bezkontaktní žeton - čip.
-  obědy pro cizí strávníky se vydávají v době od 11.00 - 11.30 hod a od 13:45 - 14:00 hod., platí i pro nemocné děti v první den nemoci
-  obědy pro žáky a zaměstnance školských zařízení se vydávají v době od 11.30 - 13.45 hod.

BEZKONTAKTNÍ ČIP
Bezkontaktní čip se platí v hotovosti – cena čipu činí 50,- Kč. ČIP se stává majetkem kupujícího. Lze jej vrátit, ale bez nároku na vrácení peněz. Na ostatní se vztahuje 2 letá záruční doba. Výjimkou budou čipy, které strávníci neporušené vrátí do 2 měsíců od zakoupení. Při zakoupení čipu, obdrží strávník vždy čip nový. Za ztracený čip se náhrada neposkytuje.

ZPŮSOB PLACENÍ OBĚDŮ A SVAČINEK
1.  V hotovosti ve stanovené dny, vždy ke konci měsíce. Respektujte prosím prodejní dobu stravného a úřední hodiny kanceláře ve školní jídelně. 
2.  Bezhotovostně (sporožiro, běžné účty), při placení touto formou se skládá v hotovosti tzv. jistina. Platba se provádí zpětně dle skutečně odebraných obědů.
3.  Ve školní jídelně je možná úhrada bankovní kartou.

Formulář pro SVOLENÍ K INKASU, který vyplněný poskytnete vaší bance, si můžete stáhnout v sekci ŠKOLNÍ DOKUMENTY  - Formuláře pro rodiče.

ČÍSLA ÚČTŮ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

PRO INKASA:

Číslo účtu KB Mohelnice: 19-1199810207/0100
(pro strávníky s bankovním účtem zřízeným v ostatních bankách)
Neuvádějte prosím žádný VS ani SS!

PRO ÚHRADY:

Číslo účtu KB Mohelnice: 19-1199810207/0100
VS- číslo karty strávníka (sdělí vám vedoucí ŠJ nebo je uvedeno jako VS inkasní platby za stravné). Do poznámky pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení strávníka, ke kterému máme platbu přiřadit.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ pro činnost provozovny stravovacích služeb - dokument ke stažení

Čestné prohlášení v souvislosti s onemocněním covid-19

jídelna 2.PNG