Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Realizované projekty > Vybavení odborných učeben, Školní družiny a školního klubu, Obnova sportovního hřiště

Vybavení odborných učeben, Školní družiny a školního klubu, Obnova sportovního hřištěNa Základní škole Vodní 27 byly pod záštitou města Mohelnice úspěšně zrealizovány projekty Vybavení odborných učeben a projekt Vybavení školní družiny a školního klubu.

Projekt Vybavení odborných učeben probíhal od ledna do června 2019. Byl zaměřen na modernizaci čtyř učeben cizích jazyků, čtyř učeben přírodních věd, dvou učeben pro výpočetní techniku, dvou učeben polytechnické výchovy a část technického zázemí. Všechny výše zmíněné učebny jsou vybaveny novým nábytkem, projekční a interaktivní technikou i moderními pomůckami. Cílem projektu je zlepšení kvality zázemí pro výuku přírodních věd, cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií a podpora moderních trendů ve vzdělávání. Dalším cílem je vytvořit adekvátní podmínky pro rozvoj specifických kompetencí u žáků se zaměřením na technické a řemeslné oblasti, které přispějí k lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

Informatika.jpg Fyzika_chemie.jpg Biologie.jpg

Cizi_jazyky.jpg Zemepis.jpg

Od června do prosince 2019 byl realizován projekt Vybavení školní družiny a školního klubu. Nově zrekonstruováno je sedm oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu, včetně zázemí. Všechny prostory, které slouží k volnočasovým aktivitám žáků, jsou zrenovovány a vybaveny novým nábytkem, pomůckami i IT technikou.

Druzina1.jpg Druzina2.jpg Skolni_klub.jpg

V současné době je realizován projekt Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ, Vodní ulice, Mohelnice. Výstavba začala na podzim roku 2019 a bude ukončena v červenci roku 2020. Projekt včetně realizace zajišťuje město Mohelnice. Hřiště u ZŠ Vodní je koncipováno jako víceúčelové: atletický ovál o délce 250m (4 běžecké dráhy), rovinka 100m (5 běžeckých drah) a doskočiště pro skok daleký. Ovál bude mít tartanový povrch (vyhovující pro tretry), který díky své kvalitě umožní nejen žákům naší školy rozvoj atletických dovedností. Uvnitř atletického oválu se bude nacházet: jedno menší oplocené hřiště s rozměry pro volejbalový kurt (2x) a basketbal, jedno větší oplocené hřiště s rozměry pro házenou, malou kopanou, florbal a také volejbal (3 kurty).

Oval.PNG

Rozhovor s panem ředitelem ZŠ Vodní ing. Miroslavem Hlouškem na téma rekonstrukce učeben na ZŠ Vodní: 

https://youtu.be/k4LMX-6J9zQ

 učeb.jpg

 šk.jpg