Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Organizace výuky žáků na ZŠ od 24. května 2021

Organizace výuky žáků na ZŠ od 24. května 2021Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 24. května 2021 umožňuje osobní přítomnost všech žáků obou stupňů ZŠ bez rotace.

Podmínky prezenční výuky na ZŠ

  • Pro všechny žáky je stanovena frekvence povinného preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně. Testování bude probíhat každé pondělí, test si bude provádět žák sám pod dohledem pedagogického pracovníka.
  • Žáci mají povinnost nosit jednorázové roušky po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat nastavená hygienická opatření.
  • Výuka žáků bude probíhat dle běžného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Bude pouze omezena výuka hudební výchovy, tělesná výchova je povolena ve vnějších prostorech (venku).
  • Homogenita tříd a skupin není povinná.
  • Bude zajištěno pravidelné větrání uzavřených prostor a učeben.

Provoz školní družiny je zajištěn stejně jako na začátku školního roku od 6:00 do 16:00 hodin. Po žáky 2. stupně se obnovuje provoz školního klubu ve standardním režimu ráno od 6:45 do 7:45 hodin a odpoledne od 11:35 do 15:05 hodin.

Provoz školní jídelny od 24. května 2021

Žáci, kteří mají stravné placené inkasem nebo mají stravu dopředu objednanou (telefonicky nebo e-mailem), budou mít oběd automaticky přihlášený. Rovněž žáci odebírající svačinky je mají přihlášeny. 

V případě jiného rozhodnutí si musí zákonní zástupci oběd či svačinku přihlásit nebo upravit objednávku stravy dle potřeby. Změnu je možné provést do pondělí 24. 5. 2021 do 7.00 hodin zasláním informace na jeden z následujících e-mailů ikokoskova@zsm.cz, jídelna.vodni@zsm.cz

Bližší informace k organizaci ve škole obdrží zákonní zástupci od svých třídních učitelů.

 

V Mohelnici dne 20. 5. 2021                                                                        Ing. Miroslav Hloušek

                                                                                                                            ředitel školy