Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Organizace výuky žáků ZŠ od 12. dubna 2021

Organizace výuky žáků ZŠ od 12. dubna 2021Na základě rozhodnutí vlády je ve škole od 12. dubna 2021 povolena prezenční výuka žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd a prezenční výuka bez rotace pro třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona (platí pro třídy VI. A, VII. C a VIII. A).

Na 1. stupni se bude vyučovat střídavým způsobem podle následujícího rozpisu:

Třídy 1. stupně jsou rozděleny na dvě skupiny a budou se střídat po týdnu.

  1. skupina (kalendářní lichý týden) – I.A, I.B, I.C, IV.A, IV.B, V.A, V.B, V.C
  2. skupina (kalendářní sudý týden) – II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C

V kalendářním lichém týdnu bude ve třídách:
I.A, I.B, I.C, IV.A, IV.B, V.A, V.B, V.C probíhat prezenční (denní) výuka ve škole
II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C probíhat výuka distančním způsobem (žáci zůstávají doma a výuka probíhá vzdáleně)

V kalendářním sudém týdnu bude ve třídách:
I.A, I.B, I.C, IV A, IV.B, V.A, V.B, V.C probíhat výuka distančním způsobem (žáci zůstávají doma a výuka probíhá vzdáleně)
II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C probíhat prezenční (denní) výuka ve škole

Podmínky prezenční výuky

  • 2x týdně (v pondělí a čtvrtek) bude před výukou probíhat povinné neinvazivní antigenní testování. Test si bude provádět žák sám pod dohledem pedagogického pracovníka. U mladších žáků 1. stupně (v 1. a 2. třídách) může být při testování přítomen zákonný zástupce.
  • Žáci mají povinnost nosit jednorázové roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd nebudou slučovány).
  • Výuka žáků bude probíhat dle nastaveného rozvrhu. Bude omezena výuka tělesné výchovy a hudební výchovy.
  • Bude zajištěno pravidelné větrání uzavřených prostor a učeben.

V ostatních třídách 2. stupně základní školy pokračuje i nadále povinné vzdělávání distančním způsobem.

Provoz školní jídelny od 12. dubna 2021

  1. Žáci při prezenční (denní) výuce hradící stravné inkasem nebo mají stravu dopředu objednanou budou mít na tyto dny oběd automaticky přihlášený. Rovněž žáci odebírající svačinky je mají přihlášeny.
  2. Žáci při distanční výuce mají obědy i svačinky automaticky odhlášeny. Pokud mají zájem o oběd za stejnou cenu jako při denní výuce, je nutné si oběd přihlásit (pokud tak již neučinili) den dopředu a vyzvednout si do jídlonosičů v době mimo hodin výuky od 11:00 – 13:00. Při vyzvednutí oběda se žáci nepřezouvají, musí však dodržovat stanovená hygienická opatření (respirátor, rouška, dezinfekce rukou, rozestupy).

V případě jiného rozhodnutí si musí zákonní zástupci oběd či svačinku přihlásit nebo upravit objednávku stravy dle potřeby.

Provoz školní družiny od 12. dubna. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 a 19. 4. 2021 bude ranní družina z důvodu prvotního testování žáků zrušena, odpolední blok bude zajištěn od 11:35 – 16:00. V ostatních dnech bude provoz školní družiny zajištěn ráno od 6:30 hodin a odpoledne od 11:35 – 16:00. V případě zájmu o ranní i odpolední družinu je třeba vyplnit přihlášku a poslat třídnímu učiteli na jeho e-mailovou adresu nebo osobně odevzdat první den prezenční výuky. O případné další změně provozu školní družiny budou zákonní zástupci informování prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy.

Ke stažení:
Přihláška žáka do ŠD
Testování žáků - leták pro rodiče

V Mohelnici dne 7. 4. 2021                                                                          Ing. Miroslav Hloušek
                                                                                                                              ředitel školy