Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Organizace výuky žáků ZŠ od 4. 1. do 14. 2. 2021

Organizace výuky žáků ZŠ od 4. 1. do 14. 2. 2021Na základě rozhodnutí vlády je ve škole od 4. ledna 2021 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a osobní přítomnost žáků ze tříd zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona (platí pro třídy VI. A, VII. C a VIII. A)

  • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd nebudou slučovány)
  • Výuka žáků bude probíhat dle nastaveného rozvrhu. Bude omezena výuka tělesné výchovy a hudební výchovy.
  • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Od pondělí 4. 1. 2021 mají žáci platící stravné inkasem přihlášený oběd a pokud odebírají svačinku tak i dopolední svačinku, ostatním žákům nebo v případě jiného rozhodnutí si musí zákonní zástupci oběd či svačinku přihlásit nebo upravit objednávku stravy dle potřeby.

Provoz školní družiny bude zajištěn od 6.30 hod. do 16. 00 hod.

Pro ostatní žáky ze 3. – 9. ročníku základní školy pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci obdrží informace od svých třídních učitelů.

Žáci při distanční výuce mají obědy i svačinky automaticky odhlášeny. Pokud mají zájem o oběd za stejnou cenu jako při denní výuce, potom je nutno si oběd přihlásit den předem a jídlo si vyzvednout do jídlonosičů v době mimo hodin výuky od 11:00 – 12:30. Žáci se při vyzvednutí obědů nepřezouvají a musí dodržovat stanovená hygienická opatření (rouška. dezinfekce rukou, rozestupy).

 

                                                                                                  Vedení školy