Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Žáci ZŠ Vodní mají dle mezinárodního šetření PISA nadprůměrné výsledky ve vzdělávání

Žáci ZŠ Vodní mají dle mezinárodního šetření PISA nadprůměrné výsledky ve vzděláváníV loňském roce proběhlo mezinárodní šetření žáků PISA, které patří k největším mezinárodním šetřením v oblasti měření výsledků vzdělávání. PISA je jedním z výzkumných projektů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, do něhož je v současné době zapojeno více než 80 zemí a ekonomik. Česká republika se šetření účastní pravidelně od jeho vzniku, PISA 2022 je tak již osmým cyklem, do kterého se Česká republika zapojuje. V České republice zodpovídá za přípravu, realizaci a vyhodnocení šetření Česká školní inspekce.

PISA zjišťuje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Přibližně polovina této cílové populace se v České republice nachází v posledním ročníku povinné školní docházky a polovina pak v prvním ročníku vyššího sekundárního vzdělávání.

Do šetření bylo zapojeno celkem 10 700 žáků ze 430 základních a středních škol České republiky.

Úroveň matematické gramotnosti se testovala u vybraného vzorku žáků prostřednictvím testu z finanční gramotnosti a také sady úloh zjišťující úroveň jejich tvůrčího myšlení. Průměrný bodový výsledek všech škol, tzn. ZŠ, gymnázií, SOŠ s maturitou a SOU byl 308 bodů. Žáci ZŠ Vodní získali v průměru 314 bodů, zatímco průměrný výsledek žáků ostatních základních škol byl 266 bodů.

V šetření čtenářské gramotnosti měli žáci všech zapojených škol v průměru 309 bodů. I v této oblasti byli žáci ZŠ Vodní nadprůměrní a jejich výsledky jsou totožné se studenty SOŠ s maturitou, tj. 321 bodů.

Testování úrovně přírodovědné gramotnosti ukázalo opět nadprůměrné výsledky žáků ZŠ Vodní. Získali 319 bodů, zatímco průměrný bodový výsledek žáků základních škol činil 271 bodů.

Výsledky vybraných žáků ZŠ Vodní v konkurenci gymnázií, SOŠ s maturitou a SOU jsou ve všech oblastech šetření nadprůměrné, a dokonce vysoce překračují průměrné bodové skóre žáků ostatních základních škol.

Ukazuje se, jak důležitý je individuální přístup našich pedagogů, úzká spolupráce s rodiči žáků, pomoc nabízená formou doučování nebo rozvíjení nadaných žáků v rámci kroužků, soutěží a olympiád. Díky těmto aspektům, profesionalitě našich pedagogů, podpoře rodičů, ale také píli, odpovědnosti a ctižádostivosti obstáli žáci ZŠ Vodní v mezinárodním šetření PISA na výbornou.

                                                                                                          

 pisa 2022.jpg