Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Když se daří propojovat

Když se daří propojovatClipboard02.jpg

Když se daří propojovat

                 Program Týdnů duševního zdraví probíhá každoročně v celé České republice i na celém světě od 10 září do 10. října již 34 let. Hlavním cílem je realizace aktivit podporujících duševní zdraví, přiblížení prevence široké veřejnosti a propojování organizací zabývajících se různými tématy duševního zdraví.

                Výsledky nedávného národního monitoringu duševního zdraví dětí neukazují vůbec příznivá čísla: 40 % vykazuje známky střední až těžké deprese, 30 % úzkosti (https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy). Ve školách na Mohelnicku si uvědomujeme, jak je pro žáky důležitá psychická pohoda i podpora wellbeingu a chceme, aby se těšili dobrému duševnímu zdraví. Proto jsme již druhým rokem zrealizovali Týden duševního zdraví ve školách na Mohelnicku, na jehož realizaci se společně podíleli Základní škola Mlýnská, Základní škola Vodní, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici, Orgán sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a Městská knihovna Mohelnice. Prostřednictvím MAP Mohelnicko došlo také k propojení s dalšími školami a školkami v Mikroregionu Mohelnicko, které mohly v rámci svých programů využít připravené aktivity zaměřené právě na podporu duševního zdraví dětí a žáků.

                Na základních školách v Mohelnici proběhla Poradenská odpoledne, na nichž se mohli zákonní zástupci, rodiče pobavit s odborníky ze školních poradenských pracovišť i ze spolupracujících organizací o různých tématech prevence či problematických situacích a možnostech podpory zdravého vývoje svých dětí.

                Žáci základních škol v Mohelnici navštívili spolupracující organizace, kde se účastnili připraveného programu. Co o programu a celém Týdnu duševního zdraví říkají zástupci spolupracujících organizací se dočtete níže:

 

Mgr. Jan Falout (vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Mohelnici)

„Žáci šestých ročníků u nás absolvovali dvouhodinové preventivní besedy zaměřené na téma Třída jako pravý tým. Cílem besed byla správná motivace žáků, jak řešit možné vznikající konflikty ve třídě, zaměřili jsme se také na vzájemnou důvěru a spolupráci a v neposlední řadě na přístup k asertivnímu chování.“

 

 Mgr. Adéla Hulmanová (pracovnice Městské knihovny Mohelnice)

„Ve spolupráci s Mgr. Terezou Strupkovou jsme pro děti z pátých tříd připravily zajímavý dvouhodinový program, kde byl prostor pro děti a jejich povídání si o duševním zdraví. Protože ke knihovně neodmyslitelně patří knihy, připravila jsem krátkou prezentaci knih s hrdiny, kteří čelí celé řadě víceméně závažných problémů (šikana, mentální anorexie, ztráta blízkých…). Děti velmi bavil edukativní pracovní list s tématem emocí, zejména strachu. V něm byla řada úkolů s knižními a filmovými postavami, ale i návody, jak se strachem pracovat a jak mu čelit. Součástí pracovního listu byly i básně českých autorů. Děti si pak samy ve škole vytvořily malý čtenářský koutek, do kterého si přinesly vlastní knihy, které jim pomáhají.“

 

Mgr. Iveta Šolcová (kurátorka pro mládež OSPOD Mohelnice)

Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí děkují za spolupráci se školami, sociálními službami i rodiči ve městě a okolí. Týden duševního zdraví byl znovu propojením zájmu všech zúčastněných o zdraví našich dětí, jejich určitou pohodu, spokojenost, zvládání různých životních situací. Žáci osmých tříd základních škol navštívili zasedací místnost městského úřadu v Mohelnici. Diskutována byla zejména práva dětí, hranice mezi právem jednoho a právem druhého člověka, jak mohou vypadat protiprávní situace, jak jim předejít, případně jak je zvládnout. Jak pomoci sobě nebo třeba kamarádovi, kam a na koho se obracet o radu či o pomoc. Jsme rádi za jakýkoliv kontakt s dětmi i rodiči, který může předejít ohrožení dítěte. Poradenské odpoledne ve školách je za nás ukázkou, že nezavíráme oči před tématy, která se dětí dotýkají. Velmi si vážíme propojení rodiny, školy i sociálních služeb pro posílení našich dětí i rodin. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují do podpory dětí i rodičů.“

 

             Do programu Týdne duševního zdraví se se svými pejsky zapojila také Psí škola Studená Loučka, rodiče a zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci škol a školek na Mohelnicku. Děkujeme všem za spolupráci, ochotu i trpělivost a věříme, že všechny děti i dospělí si odnesli myšlenku, že péče o vlastní duševní zdraví má svůj smysl.

 

                                                                                                  Dana Hňoupková, ZŠ Mohelnice Vodní

 Jana Rozsypalová, ZŠ Mohelnice Mlýnská