Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nový školní rok na ZŠ Vodní v Mohelnici

Nový školní rok na ZŠ Vodní v MohelniciMěsíc září je neodmyslitelně spjat se začátkem nového školního roku, který si letos vybral v kalendáři datum pondělí 2. září. Na Základní škole Vodní v Mohelnici přivítali pedagogičtí pracovníci 539 žáků prvního i druhého stupně. Největší pozornost byla věnována jako obvykle nejmenším prvňáčkům, kteří svůj první den ve škole zahájili společně se svými rodiči i prarodiči. V letošním školním roce zasedne do lavic 51 prvňáčků. Kromě běžné výuky a dalších tradičních akcí, které naše škola pořádá, bude letošní školní rok probíhat ve znamení modernizace interiérů i exteriérů školy.

Základní škola Vodní realizuje od začátku kalendářního roku 2019 řadu projektů. Od 1. 1. 2019 – 31. 7. 2019 byl realizován projekt Stavební úpravy odborných učeben a venkovní úpravy ZŠ Mohelnice, Vodní 27. V rámci tohoto projektu proběhla kompletní modernizace všech odborných učeben školy. V současné době je realizován další projekt - Stavební úpravy školní družiny a školního klubu (včetně zázemí). Všechny prostory, které slouží k volnočasovým aktivitám dětí, jsou renovovány, po skončení stavebních úprav budou vybaveny novým nábytkem, moderními pomůckami i IT technikou. Dalším projektem, který je na škole realizován od 1. 7., je přeložka teplovodu a na něj bude navazovat projekt rekonstrukce školního hřiště. Do budoucna připravujeme projekt dětské hřiště, který bychom rádi financovali z jiných zdrojů než od zřizovatele. Dalším projektem, který se již netýká stavebních úprav, je projekt Šablony II. Primárně je určen pro zkvalitnění výuky. V rámci tohoto projektu připravujeme pro žáky projektové dny ve škole a mimo školu, zájmové kluby, zajistíme další asistenty a speciální pedagogy, aj. Přestože realizace projektů spadá do období školního roku, je naší snahou, aby co nejméně narušily každodenní chod školy. O modernizaci a renovaci interiérů i exteriérů školy usilujeme již dlouhá léta a věříme, že v tomto školním roce budou všechny výše zmiňované projekty úspěšně dokončeny a mohou tak přispět k dalšímu zkvalitnění výuky našich žáků, Vašich dětí.

 IKT1_trida.jpg obr_4.jpg