Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Organizace výuky žáků 2. stupně ZŠ od 10. května 2021

Organizace výuky žáků 2. stupně ZŠ od 10. května 2021Na základě rozhodnutí vlády se na základních školách umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně. Je povolena prezenční výuka v týdenních rotacích celých tříd.

Na 2. stupni se bude vyučovat podle následujícího rozpisu:

Každý den dochází do školy třídy VI. A, VII. C, VIII. A. Ostatní třídy 2. stupně jsou rozděleny na dvě skupiny a budou se střídat po týdnu.

  1. skupina (kalendářní lichý týden) – VI.B, VI.C, VI.D a VII.A, VII.B
  2. skupina (kalendářní sudý týden) – VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B, IX.C

V kalendářním lichém týdnu bude ve třídách:

VI.B, VI.C, VI.D a VII.A, VII.B probíhat prezenční (denní) výuka ve škole

VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. B, IX. C probíhat výuka distančním způsobem (žáci zůstávají doma a výuka probíhá vzdáleně)

V kalendářním sudém týdnu bude ve třídách:

VI.B, VI.C, VI.D a VII.A, VII.B probíhat výuka distančním způsobem (žáci zůstávají doma a výuka probíhá vzdáleně)

VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B, IX.C probíhat prezenční (denní) výuka ve škole

Podmínky prezenční výuky:

  • 2x týdně (v pondělí a čtvrtek) bude před výukou probíhat povinné neinvazivní antigenní testování. Test si bude provádět žák sám pod dohledem pedagogického pracovníka.
  • Žáci mají povinnost nosit jednorázové roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Výuka žáků bude probíhat dle nastaveného rozvrhu. Bude omezena výuka hudební výchovy, tělesná výchova je povolena ve vnějších prostorech (venku).
  • Bude zajištěno pravidelné větrání uzavřených prostor a učeben.

Provoz školní jídelny od 10. května 2021:

  1. Žáci při prezenční (denní) výuce hradící stravné inkasem nebo mají stravu dopředu objednanou (telefonicky nebo e-mailem) budou mít na tyto dny oběd automaticky přihlášený. Rovněž žáci odebírající svačinky je mají přihlášeny.
  2. Žáci při distanční výuce mají obědy i svačinky automaticky odhlášeny. Zůstávají přihlášeni pouze ti žáci, kteří doposud při distanční výuce pravidelně odebírali oběd. Bude-li mít nový žák zájem o oběd za stejnou cenu jako při denní výuce, je nutné si oběd přihlásit (pokud tak již neučinil) den dopředu a vyzvednout si do jídlonosičů v době mimo hodin výuky od 11:00 – 13:00. Při vyzvednutí oběda se žáci nepřezouvají, musí však dodržovat stanovená hygienická opatření (respirátor, rouška, dezinfekce rukou, rozestupy).

V případě jiného rozhodnutí si musí zákonní zástupci oběd či svačinku přihlásit nebo upravit objednávku stravy dle potřeby. Změnu je možné provést do pondělí 10. 5. 2021 do 7.00 hodin zasláním informace na jeden z následujících e-mailů ikokoskova@zsm.cz, jídelna.vodni@zsm.cz.

Bližší informace k organizaci ve škole obdrží zákonní zástupci od svých třídních učitelů.

V Mohelnici dne 6. 5. 2021                                                                          Ing. Miroslav Hloušek
                                                                                                                            ředitel školy

Příloha: testování žáků