Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rozhodnutí ředitelství ZŠ Mohelnice, Vodní 27 k obnovení vzdělávacích aktivit - rozklik...

Rozhodnutí ředitelství ZŠ Mohelnice, Vodní 27 k obnovení vzdělávacích aktivit - rozklik...Od 8. června 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Docházka bude dobrovolná na základě přihlášky žáka zákonným zástupcem. Přihlášením žáka se jejich docházka považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně omluvena.

Vedení školy rozhodlo, že vzdělávací aktivity žáků 2. stupně budou ve škole probíhat ve stanovených dnech 1 krát týdně pro daný ročník od 8.00 do 14.00 hodin a dále formou distanční výuky jako doposud.

Základní pravidla pro průběh výuky 

  • Vzdělávací aktivity se zaměřením na objasnění a upevnění učiva, zadání samostatného učení, odevzdání učebnic, socializační aktivity, třídnické hodiny budou probíhat ve skupinkách v maximálním počtu 15 žáků.
  • Žáci musí dodržovat veškeré stanovené hygienické požadavky (používání dezinfekčních prostředků, vybavení 2 rouškami a sáčkem na jejich odložení, nasazení roušky při každém opuštění učebny, dodržování odstupů, aj…). Pokud opakovaně poruší stanovená hygienická opatření a pokyny zaměstnanců školy, budou z výuky vyřazeni.

Po skončení výuky budou pro žáky zajištěny obědy ve školní jídelně. Ke stravování budou žáci přihlášeni třídním učitelem dle zájmu uvedeném v přihlášce. Případné změny je nutné nahlásit ve školní jídelně běžným způsobem přes webové stránky školy, emailem nebo telefonicky.

Zákonný zástupce má povinnost do středy 3. 6. 2020 podat třídnímu učiteli informaci, zda se žák od 8. 6. 2020 bude či nebude účastnit vzdělávacích aktivit.

Organizace vzdělávacích aktivit žáků ve škole (zařazení žáka do skupiny, rozvrh konzultačních hodin v daný den) bude zaslána e-mailem po vyhodnocení přihlášek nejpozději do pátku 5. 6. 2020.

Vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení (viz příloha) podepsané zákonným zástupcem odevzdá žák třídnímu učiteli při prvním příchodu do školy. Pokud žák nebude mít čestné prohlášení, nebude mu umožněn vstup do školy.

Další informace a pokyny najdete v metodickém pokynu MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020 (viz webové stránky školy).

 

V Mohelnici dne 29. 5. 2020                                                              Ing. Miroslav Hloušek
                                                                                                                  ředitel školy

Přílohy:

Přihláška pro žáka 2. stupně

Čestné prohlášení

Pokyny MŠMT - ochrana zdraví na ZŠ - aktualizováno