Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rozhodnutí ředitelství ZŠ Mohelnice, Vodní 27 k návratu žáků 1. stupně do školy od 25. 5.

Rozhodnutí ředitelství ZŠ Mohelnice, Vodní 27 k návratu žáků 1. stupně do školy od 25. 5.V souladu s usnesením vlády je od pondělí 25. května 2020 umožněna žákům 1. stupně (1. – 5. třídy) základních škol osobní přítomnost na vzdělávacích aktivitách ve škole. Docházka bude dobrovolná na základě přihlášky žáka zákonným zástupcem. Přihlášením žáka se jeho docházka považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně omluvena.

Základní pravidla pro průběh výuky

  • výuka bude realizována ve skupinkách v maximálním počtu 15 žáků, skupiny se nebudou měnit
  • vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den
  • vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část (dopoledne bude probíhat výuka a odpoledne zájmová činnost vycházející z obsahu ŠVP školní družiny)
  • ranní družina nebude poskytována
  • žák je povinnen dodržovat stanovená hygienická pravidla (na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, používání dezinfekčních prostředků, nasazení roušky při každém opuštění učebny, dodržování odstupů, aj…), pokud žák opakovaně poruší stanovená hygienická opatření a pokyny zaměstnanců školy, bude z výuky vyřazen.
  • žák má možnost si na každý den přihlásit svačinku a oběd ve školní jídelně

Přihlášku (viz příloha) je nutno vyplnit, podepsat a oskenovanou poslat e-mailem třídnímu učiteli do pátku 15. 5. 2020 do 12.00 hodin. Pozdější přihlášení žáka uvedené vládní nařízení neumožňuje. Při nástupu do školy odevzdá žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz příloha).

Zákonní zástupci žáků, kteří přihlásí žáka ke vzdělávání, obdrží nejpozději do 21. 5. 2020 bližší informace o organizaci výuky od 25. 5. 2020.

Další informace a pokyny najdete v metodickém pokynu MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020 (viz příloha).

 

V Mohelnici dne 11. 5. 2020                                                                        Ing. Miroslav Hloušek
                                                                                                                             ředitel školy

 Přílohy:

Přihláška žáka

Základní informace pro rodiče

Čestné prohlášení

Pokyn MŠMT - Ochrana zdraví