Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rozhodnutí ředitelství ZŠ Mohelnice, Vodní 27 k obnovení docházky žáků 9. tříd

Rozhodnutí ředitelství ZŠ Mohelnice, Vodní 27 k obnovení docházky žáků 9. třídVláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka bude dobrovolná na základě přihlášky žáka zákonným zástupcem. Přihlášením žáka se jejich docházka považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně omluvena.

Vedení školy rozhodlo, že výuka žáků 9. ročníků bude ve škole probíhat ve stanovených dnech dle jednotlivých skupin maximálně 2 dny v týdnu a dále formou distanční výuky jako doposud. Příprava ve škole bude zahrnovat předměty matematika a český jazyk pravděpodobně ve dvouhodinových blocích.

Základní pravidla pro průběh výuky 

  • Výuka bude probíhat ve skupinkách v maximálním počtu 15 žáků, její složení je neměnné a skupiny se nesmí setkávat.
  • Žáci musí dodržovat veškeré stanovené hygienické požadavky (používání dezinfekčních prostředků, vybavení 2 rouškami a sáčkem na jejich odložení, nasazení roušky při každém opuštění učebny, dodržování odstupů, aj…). Pokud opakovaně poruší stanovená hygienická opatření a pokyny zaměstnanců školy, budou z výuky vyřazeni.
  • Přítomnost žáků v budově a okolí školy před a po skončení výuky je zakázána.

Přihlášku (viz příloha) k tomuto druhu výuky žáků je nutno vyplnit a poslat e-mailem třídnímu učiteli do čtvrtka 7. 5. 2020 do 12.00 hodin. Pozdější přihlášení žáka uvedené vládní nařízení neumožňuje. Při nástupu do školy odevzdá žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz příloha).

Po skončení výuky budou pro žáky zajištěny obědy ve školní jídelně. Ke stravování je nutné žáka přihlásit běžným způsobem přes webové stránky školy, emailem nebo telefonicky.

Další informace a pokyny najdete v metodickém pokynu MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020 (viz příloha).

V Mohelnici dne 4. 5. 2020
Ing. Miroslav Hloušek
ředitel školy

 Přílohy:
Přihláška pro žáka 9. ročníku
Čestné prohlášení
Pokyn MŠMT - Ochrana zdraví