Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Základní informace pro rodiče z pokynu MŠMT - rozklikněte

Základní informace pro rodiče z pokynu MŠMT - rozklikněteCesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 1. Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1), 2)
 2. Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 3. Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

  1) Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

  2) Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 1. Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
 2. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 2)
 4. Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 5. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 6. Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).
 7. Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 8. Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 2. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 3. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 5. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 7. Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Školní stravování

 1. Žáka je nutno ke stravování přihlásit – k odběru obědů.
 2. Dle místních podmínek vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
 3. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.
 4. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 5. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 6. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 7. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

V Mohelnici dne 4. 5. 2020
Ing. Miroslav Hloušek           
ředitel školy