Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Realizované projekty

Realizované projekty


V kategorii Realizované projekty naleznete projekty, které byly ve škole realizovány. Práce na projektech byla vykonána a výsledky těchto projektů se staly běžnou součástí života školy.

Štítky:


Novější 1 3

Digitalizujeme školu

V rámci investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky ..

Více

Publikováno 20. 3. 2024 19:24

Digitalizujeme školu

V rámci investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením ..

Více

Publikováno 20. 3. 2024 19:23

Šablony IV - Šablony OP JAK ZŠ Vodní

Cíl projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Více

Publikováno 29. 8. 2023 14:43

Šablony III - ZŠ Mohelnice Vodní

Projekt je zaměřen na: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Realizace projektu: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023.

Více

Publikováno 29. 9. 2022 15:08

Šablony II - podpora vzdělávání na ZŠ Mohelnice, Vodní

Projekt je zaměřen na: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021.

Více

Publikováno 29. 9. 2022 15:06

Digitalizujeme školu - realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj ..

Více

Publikováno 24. 6. 2022 15:26

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Více

Publikováno 14. 2. 2022 17:23

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny....

Více

Publikováno 28. 6. 2018 11:53

Grantový projekt IGA_PdF_2015_003

Grantový projekt IGA_PdF_2015_003 "Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti"...

Více

Autor: Mgr. Jakubcová Jana Publikováno 10. 1. 2017 12:21
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Projekt Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve třech krajích ČR

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU „ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A KAMPANĚ PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE TŘECH KRAJÍCH ČR“ VE SPOLUPRÁCI S OLOMOUCKÝM SDRUŽENÍM D, z.ú. Květen 2015 – duben 2017 Děti z druhého stupně budou v rámci projektu seznámeny se stránkami www.jsemkdojsem.cz, na kterých mohou najít informace o problematice poruch příjmu potravy, příběhy lidí, kterých se tento problém dotkl, základní ...

Více

Publikováno 11. 11. 2016 11:30
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3